1. kolo ČP MTBO, sobota 3. 5., klasická trať (long)

Závod proběhl za chladného ale suchého počasí, dosažené časy vítězů vesměs odpovídají směrným časům podle prováděcích pokynů. Pravidla MTBO byla dodržena, protest nebyl podán.

Celkové výsledky
Výsledky s mezičasy


2. kolo ČP MTBO, neděle 4. 5., krátká trať (middle)

Závod proběhl za slunečného počasí, dosažené časy vítězů vesměs odpovídají směrným časům podle prováděcích pokynů. Pravidla MTBO byla dodržena, protest nebyl podán.

Celkové výsledky
Výsledky s mezičasy


Analýza

Výsledky ve SplitsBrowseru.

Vaše postupy v novém RouteGadgetu.