Mapa závodu

Pro závody vzniknou dvě nové MTBO mapy 1:15 000

V současné době se na mapách pilně pracuje, zde si můžete prohlédnout pár ukázek: